Przewodnik

Przewodnik po Muzeum Akordeonu

Zachęcamy do zwiedzania Muzeum Akordeonu z przewodnikiem.

Opłata za przewodnika dla grupy do 25 osób wynosi 30 zł. Większe grupy dzielone będą na mniejsze, nieprzekraczające 25 zwiedzających (opłata pobierana jest za oprowadzenie każdej z grup).

Grupy, które zdecydują się na zwiedzanie muzeum z przewodnikiem prosimy o rezerwację z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem tel. (058) 680-04-88.