Edukacja

Lekcje muzealne

Tematy lekcji muzealnych:

  • Muzyczne ABC – zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych (możliwe modyfikacje poszerzające zakres odbiorców).
  • Z akordeonem przez świat – zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych (możliwe modyfikacje poszerzające zakres odbiorców).

Wszystkie lekcje prowadzone są metodą aktywizacji uczniów opartą o bezpośredni kontakt młodzieży ze zbiorami dotyczącymi danego tematu wzbogacaną poprzez prezentacje multimedialną systematyzującą także przekazywane treści kształcąco-poznawcze.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, którą w miarę upływu czasu będziemy poszerzać o kolejne tematyczne zajęcia.

Opłata za 1 lekcję muzealną dla grupy młodzieży wynosi 20 zł niezależnie od ilości osób.

Lekcje należy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem (058) 680 04 88.